Fiskare, sjöfarare och handelsmän -


en släkthistoria från Gävle och Söderhamn under två sekler

- och några ytterligare historier

sammanställda av Olle HillmanFiske, sjöfart och handel var de näringar som försörjde flera generationer Gävlebor under 1700 och 1800-talen. Senare kom sågverksindustrin att spela en lika viktig roll i Söderhamn liksom i flera andra städer efter Norrlandskusten.

I den här berättelsen speglas denna tid genom en släkthistoria som utspelar sig under 200 år från 1700-talets början. Den börjar i Gävles fiskarkvarter vid Islands Lillå och fjärrfiskehamnarna vid Skags udde i Ångermanland. Historien fortsätter med sjöfarare, skeppsbyggare och handelsmän i Gävle och landar slutligen vid Mariehills sågverk i Söderhamn.

De personer som bär den här historien framåt i tiden har mestadels varit glömda och okända sedan lång tid. Men genom många historiska källor har det ändå varit möjligt att lyfta fram delar av deras liv i ljuset igen. De ger oss åtminstone några nycklar till en gången tid där släkthistorien möter lokalhistorien.

På den här hemsidan presenteras en del av det material som den här boken lyfter fram. Dessutom finns på hemsidan några avsnitt som inte tagits med i boken.

127 sidor. ISBN 978-91-637-7000-5

Pris: 200 kr

Bokbeställning


Några ytterligare historier har också givits plats på denna hemsida. Bland annat presenteras en bok om Adolf Hillman, författad av Göran Hillman, samt en bok om en helt annan släkthistoria, "Utsatthet" av Olle Hillman.