Olle Hillman

Jag som sammanställt denna hemsida, är ättling till de fiskare, sjöfarare och handelsmän som bland andra, beskrivs på hemsidan. Adolf Hillman, den ofrivillige grosshandlaren, senare skriftställaren, var min farfar. Boken om honom är skriven av min bror Göran Hillman. Adolfs son Rolf, var vår far. Min hustru Monika, f. Stockhaus, tillbringade delar av sin barndom med sin farmor Lalla Stockhaus. Lalla hade också en förut okänd släkthistoria, som skildras i boken Utsatthet- om pigor, oegta barn och fosterbarn.

Det mesta persondata i boken om fiskare, sjöfarare och handelsmän, som presenteras på hemsidan, har utgått från släktforskning med Arkiv Digital som bas. Det räcker dock inte för att få en bild av de levnadsomständigheter och sociala förhållanden som präglat dessa människoöden i förgången tid. Så släktforskningen har därför behövt kompletteras med en hel del litteraturstudier. Arbetet har också medför intressanta och värdefulla kontakter med många enskilda forskare och andra som kunnat bidra med kunskaper, eget material och erfarenheter som varit av ovärderlig nytta för att få en bild av de förhållanden som jag försökt teckna. Särskilt må nämnas framlidne fartygshistorikern och lokalhistorikern Ingvar Henricson i Gävle och likaledes framlidne författaren och konstnären Gunnar Erkner i Skagshamn.

Jag har i övrigt, tidigare varit verksam som socialpediatriskt inriktad barnläkare och skolläkare och det sammanhanget medverkat i skrifter och böcker om skolhälsovård. Jag har särskilt intresserat mig för sömn och sömnproblem bland tonåringar och författat en populärvetenskaplig bok om Tonårssömn.