En bok om Adolf Hillman

Adolf Hillman (1844-1933) var äldste son till Adolf Ferdinand Hillman. Det var Adolf Ferdinand, ättling till fiskarna och sjöfararna i Gävle, som grundade Mariehills sågverk i Söderhamn. Men Adolf, släktens första akademiker, lämnade dock familjeföretaget och kom senare att försörja sig som var översättare och skriftställare. Han introducerade den spanska litteraturen i Sverige och översatte romaner och noveller av samtidens främsta spanska författare. Han blev också den förste författaren av musikbiografier i landet.

Under en period var han journalist i den dagstidning han var med och startade i Söderhamn, där han samtidigt var verksam som liberal kommunalpolitiker. Han engagerade sig också i kvinnosaksfrågan. och var en av grundarna av Söderhamns flickläroverk.

Först vid 55 års ålder gifte han sig, bröt upp från Söderhamn och bosatte sig i Stockholm som fri skriftställare och översättare. I huvudstaden kunde han ägna sig åt sitt andra stora intresse – musiken. Den förmögenhet han räknat med skulle försörja honom och hans familj försvann efter några år i en bankkrasch. Nu, när han närmade sig pensionsåldern, blev han för första gången i sitt liv tvingad att tjäna ihop till sitt levebröd genom hårt arbete. Författandet, som han under 1890-talet hade utfört vid sidan av trist kontorsarbete i faderns företag, blev nu hans enda försörjningsmöjlighet. Det blev att skriva för brinnande livet!

Det här är en berättelse om ett märkligt liv fyllt av familjekonflikter, kärleksvåndor och resan från ekonomisk oberoende till relativ fattigdom.

Adolf Hillman var en flitig dagboksförfattare under vissa perioder, han skrev ner sina minnen från barn- och ungdoms- och studieår som ger inträngande och målande beskrivningar från Gävle, Söderhamn och Uppsala på 1850 och 1860-talet. Han gjorde en lång studieresa till Frankrike 1868 som han skildrar i reportageform.

Vi får följa den nästan 10 år långa väntan på sin hustru i täta dagsboksanteckningar. Och sedan i brev hur han och hans hustru lyckades klara familjens uppehälle genom första världskriget. Vi får också interiörer från Stockholms musikliv och från Svenska Akademien.

Se recension av boken här.

200 sidor ISBN 978-91-637-7505-5

Pris inklusive frakt 200 kr

Beställningsadress här.