Fartygen

Olof Hillman d ä och hans son Olof Hillman d y blev båda både fartygsbyggare, sjökaptener och redare. Troligen byggde sina fartyg på den stapelbädd som fanns på Islandsholmens östra del, där de också hade sina bostäder. I sjömanshusets matriklar (Arkiv digital) kan man följa deras befattningar på de olika fartygen från unga år. Far och son kom också senare i sina liv att bli föreståndare för sjömanshuset.

Fartyg som Olof Hillman den äldre, byggt, ägt eller varit befälhavare för:

Briggen Axel


Charlotta ex Alliance från Öregrund


Fartyg som Olof Hillman d y byggt, ägt eller varit befälhavare för:

Fartyg som Adolf Ferdinand Hillman ägt:


Noter:

1. Läster avser lastningsförmåga. 1 läst ungefär 2,5 ton

2. Enligt bouppteckning 69 läster

3. Enlig P Elfstrand , Gävle stads historia, byggdes fartyget 1825 av Olof Hillman för L P Löthman och Olof Hillman var dess förste befälhavare. Se vidare i boken "Från fiskare till sjöfarare och handelsmän" Olle Hillman 2014.

4. Enligt bouppteckning 1836 120 läster, 8 år gammal.

5. Efter 1834 93 svåra läster, enligt bouppteckning 1836 93 läster, 10 år gammal.

6. En skeppsmålning av Charlotta finns i Öregrunds hembyggdsmuseum med uppgifter om de Öregrundsskeppare som fört fartyget.

7. Enligt P Elfstrand, Gävle stads historia,: Johanna byggdes 1829 av OLof Hillman d y för Anders Berggren o Co.

8. A F Hillman köpte fartyget vid Eckhoffs konkurs och det såldes vid A F HIllmans konkurs 1851 till J Brolin o Co i Söderhamn.


Uppgifter i övrigt huvudsakligen från Ingvar Henricson