En bok om utsatthet

En släkthistoria om barns och kvinnors utsatthet

Den släktkrönika om fiskare, sjöfarare och handelsmän, som beskrivs på annan plats på denna hemsida, har som ett genomgående tema begreppet tillhörighet. Inom och mellan generationerna, fanns inom denna släkt en sammanhållande kraft, liksom inom de näringar man ägnade sig åt. Det fanns också en fast geografisk tillhörighet, det var ovanligt att någon i släkten flyttade till någon annan ort än den, där man hade sina rötter. Tillhörigheten innebar en ekonomisk och social trygghet, som samhället i övrigt inte kunde erbjuda. När släktingar omkom i katastrofer till sjöss eller, som när en av handelsmännens konkurs inträffade, fanns både sociala och ekonomiska nätverk som kunde bidra till en fortsatt trygghet för familjerna.

En annan gren av släktträdet presenteras i denna bok. Den karaktäriseras av tillhörighetens motsats, nämligen utsatthet.

I den berättelsen möter vi istället utsatta mödrar och utsatta barn:

Två kvinnor, mor och dotter, ensamstående, egendomslösa pigor utan några skyddande släktband eller andra nätverk, får barn som med den tidens språkbruk kallas oäkta. Flera av dem lämnas bort som fosterbarn. Det händer under 1800-talets andra hälft och början av 1900-talet. Mödrarna tvingas till svåra val för sig själva och för sina barn. Och kanske dessa mödrar egentligen aldrig ställdes inför några val, bara tvingande nödvändigheter. När man nu, sent efteråt, kunnat följa deras livsöden, ger det en bild av förhållanden som för ett par generationer sedan inte var på något sätt ovanliga i Sverige men som vi nu i stor sett kunnat lämna bakom oss. Vi kan ändå idag påminnas om det, när vi på våra gator träffar tiggande människor från andra delar av Europa.

Denna släkthistoria handlar alltså inte om framgång eller om allmänt vällyckade familjer. Det är istället mest en historia om fattigdom, otrygghet och barns utsatthet. Men också hur det ur en svår uppväxt ibland också varit möjligt att bygga ett vuxenliv som verkar ha varit ganska gott.

Publicerad: 2016

Pris inkl frakt: 200 kr

Sidantal: 58

ISBN: 978-91-639-2223-7

Beställningsadress här