Mera Gävlehistoria


Drottninggatan i Gävle österut avbildad av Ferdinand Tollin 1832. Rådhustorget till höger i bild.

Folk och rövare i Gävle stad

På Drottninggatan i Gävle (bilden här ovan) bodde under 1700- och 1800-talen många av Gävles redare och handlare. Till en fastighet en bit bort på gatans vänstra sida på bilden flyttade Olof Hillman d.y. in året 1822. Hans son Adolf Ferdinand övertog senare den fashionabla bostaden, beskriven i boken "Från fiskare till sjöfarare och handelsmän". Sorgligt nog fick han lämna den vid sin konkurs 1851 och dessutom brann allt ner vid den stora stadsbranden 1869.

Framlidne fartygshistorikern Ingvar Henricson, som dokumenterade och skildrade det gamla Gävle och dess historia, har skrivit en artikel om märkliga historier, som alla, på ett eller annat sätt, har en anknytning till denna gata . Denna absolut läsvärda berättelse hittar man till via denna länk.